Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Asbest attest verplicht

Ben je van plan om binnenkort je woning te verkopen? En dateert de bouwdatum van vòòr 2001? Dan moet je sinds 23 november 2022 een asbest attest aan de potentiële kopers kunnen voorleggen. Wat is dat asbest attest? Waarom werd het in het leven geroepen? En wat is nu precies het voordeel van zo’n uitgebreid verslag? Ontdek er hier alles over!

Ga snel naar:
Voorwaarden asbestattest
Asbest dak verwijderen en vervangen
Waarom vertrouwen op een expert?
Enkele veelgestelde vragen
Vraag vrijblijvend offertes aan

 

 

Sinds 23/11/2022: asbest attest verplicht bij verkoop woning

Tegen 2040 wil de Vlaamse Regering Vlaanderen asbestveilig maken. Om te voorkomen dat mensen bij aankoop of renovatie van een woning voor onaangename verrassingen komen te staan, is daarom sinds 23 november 2022 een asbest attest verplicht bij de verkoop van een pand gebouwd voor 2001.

Voor de opmaak van het attest komt een erkend asbest deskundige langs. Hij voert een inspectie uit dat de basis vormt van een gedetailleerd rapport. Dit rapport licht de eigenaar en koper in over de asbestveiligheid van de woning en adviseert over de verdere stappen.

Achterhalen of je dak asbesthoudend is? Dat kan! Sommige dakwerkers zijn ook asbest deskundigen. Zij gaan na of je dakbekleding asbestvezels bevat. Is dit het geval? Dan licht zo’n expert je graag verder in over de oplossingen. Neem gratis contact op met een expert actief in je regio.

asbest attest verplicht

 

Asbest attest voorwaarden

Hoe ziet de regelgeving rond het asbestinventarisatieattest (‘asbestattest’) er nu precies uit? We zetten de belangrijkste voorwaarden voor jou op een rij:

 • Wanneer? Sinds 23 november 2022 moet je een asbestattest hebben bij de verkoop van je pand. Dat attest moet beschikbaar zijn op het ogenblik van de ondertekening van de compromis of de verkoopovereenkomst en wordt vervolgens opgenomen in de notariële akte.
 • Voor wie? Alle eigenaars van woningen ouder dan 2001.
 • Waarom? Zo zijn koper en verkoper duidelijk geïnformeerd over de huidige staat van de woning en ontvangen ze bovendien meer informatie over de stappen die ze kunnen ondernemen om de woning asbestvrij te maken.
 • Hoe attest aanvragen? Om een asbestattest te verkrijgen, moet je eerst een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Na de inventarisatie ontvang je als eigenaar van een gebouw het asbestattest.
 • Door wie? Om een asbest attest te ontvangen, moet dus een grondige asbestinventarisatie plaatsvinden. Hiervoor ben je verplicht om een gecertificeerd asbestdeskundige inschakelen.
 • PrijsDe kosten voor een inventarisatie zullen schommelen tussen de € 350 à 500 (excl. btw). Voor de aflevering van het attest vraagt de OVAM een retributie van € 50 (excl. btw). Deze wordt doorgefactureerd aan de klant via de asbestdeskundige.

BELANGRIJK: vanaf 2032 moeten àlle woningen verplicht beschikken over een asbest attest. Bovendien ben je dan ook als verhuurder verplicht om je huurders een kopie te bezorgen van het asbestattest. Daarom vraag je beter tijdig je attest aan voor de verkoop (en verhuur) van je woning.

 

Schakel een gecertificeerd asbestdeskundige in!

Voor de opmaak van zo’n attest gebeurt eerst een asbestinventarisatie door een expert. Dit is een schriftelijk verslag van alle asbesthoudende materialen in een gebouw. Hiervoor bekijkt hij alle bouwtechnische informatie op de plannen van het gebouw en verzamelt hij gegevens over de bouwhistoriek. Daarnaast komt hij ook langs voor een grondige inspectie en neemt indien nodig stalen af. Deze bevindingen registreert de expert in een centrale databankapplicatie van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).

Gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie nodig? Wij brengen je in contact met een professional actief in je regio via onze offertedienst.

 

Asbest dak verwijderen en vervangen

Koop je binnenkort een bestaande woning (ouder dan 2001)? En vermeldt het asbest attest duidelijk dat het dak asbest bevat? Dan is het tijd om dit probleem aan te pakken. Door ouderdom- en slijtagesporen verweert je dakbedekking en kunnen asbestvezels vrijkomen. Daarom is een asbesthoudend dak na zo’n 30 jaar echt wel toe aan vervanging:

 1. Asbest dak verwijderen: je asbestverwijderaar (doorgaans een dakwerker die beschikt over de benodigde certificaten) haalt voorzichtig de dakbedekking weg. Dit doet hij in aangepaste veiligheidskledij en met de aangewezen materialen. De asbesthoudende materialen bergt hij op in een aangepaste container. Nadien ontsmet hij nauwgezet de omgeving.
 2. Asbest dak vervangen: daarna is het tijd om je nieuwe dakbekleding te plaatsen. Daarvoor heb je keuze uit een brede waaier aan verschillende dakbedekkingen. Vergeet hierbij ook niet de dakisolatie grondig aan te pakken. Deze klussen in 1 keer uitvoeren is doorgaans goedkoper.

LET OP: niet elke dakwerker is een asbest expert. En niet alle experts zijn gecertificeerde asbestinventarisatiedeskundigen. Daarvoor moeten ze eerst een exclusieve opleiding volgen. Leggen ze succesvol het examen af? Dan worden ze opgenomen in een lijst met gecertificeerde deskundigen. Pas wanneer je iemand uit deze lijst kiest, kan je een officieel attest verkrijgen.

 

TIP: bespaar dankzij premies & subsidies

Een asbesthoudend dak verwijderen, een nieuw dak plaatsen en dakisolatie voorzien, is een prijzige onderneming. Alles samen betaal je gemiddeld tussen de € 10.000 à 15.000 (excl. btw). Om die kosten te drukken, kan je genieten van een interessante subsidie voor een grondige dakrenovatie. In combinatie met professionele asbestverwijdering verhoogt het subsidiebedrag aanzienlijk. Ontdek hier meer over premies en subsidies voor dakwerken.

 

asbest attest bij verkoop woning

 

Waarom vertrouwen op een asbestdeskundige?

We raden af om zelf je asbesthoudende materialen te verwijderen, ook al is dat in België niet verboden. Waarom zou je een beroep doen op een dakexpert én asbestdeskundige?

 • Professionele inspectie: ervaren dakwerkers zijn over het algemeen goed op de hoogte over de verschillende gedaanten waarin asbest kan voorkomen. Op basis van die expertise achterhalen ze o.a. het type asbest in je dak en de meest geschikte oplossing.
 • Gecertificeerd vakman: een gecertificeerd dakwerker beschikt niet alleen over een officiële erkenning, maar schoolt zich jaarlijks opnieuw bij. In ruil daarvoor krijgt hij het attest ‘eenvoudige handelingen’. Zo ben je zeker dat hij over de juiste competenties beschikt.
 • Correcte & veilige verwijdering: je deskundige verwijdert het asbesthoudende materiaal volgens de regels van de kunst. Hij voorkomt beschadiging van de materialen, draagt speciale veiligheidskledij, ontsmet nadien de werkplek grondig, …
 • Financiële voordelen: wil je kunnen genieten van de premies en subsidies? Dan laat je de werken beter over aan een professional. Die bezorgt je nadien een officieel attest asbestverwijdering dat fungeert als bewijsstuk voor je subsidieaanvraag.

LET OP: ga altijd na of je vakman een asbestinventaris mag opmaken of niet. Anders moet je een externe partij betrekken indien je het asbest attest wil ontvangen.

Meerdere dakwerkers contacteren? Dat kan! Zo kan je niet alleen prijzen vergelijken, maar krijg je ook inzicht in de kostenopbouw, de verschillende adviezen en expertises, de uitvoertermijnen, … Ontvang vrijblijvend verschillende offertes op maat van professionals actief in je regio via het aanvraagformulier.

 

Veelgestelde vragen

Zag je nog niet al je vragen over het asbest attest beantwoord? Dan vind je hieronder alvast de antwoorden op enkele veelgestelde vragen. Schakel je liever meteen een ervaren dakwerker in om jouw oude dakbekleding te inspecteren? Of om je asbest dak te vervangen? Neem dan contact op via het formulier.  • Waarom is dit attest nu zo belangrijk?

   Het asbest attest geeft transparante informatie over de woning die je (ver)koopt of (ver)huurt. Als koper geeft het meer duidelijkheid over de verborgen kosten van je investering, terwijl je als verkoper kan inschatten welke invloed dit heeft op de waarde van je woning. Zo vermijd je discussies achteraf. Het attest is bovendien ook een handige leidraad om je woning asbestveilig te maken met een grondige renovatie.

   Dakrenovatie & asbestverwijdering uitvoeren? Neem dan contact op met een gespecialiseerd dakwerker actief in je regio via ons gratis offerteformulier.  • Waar kan ik mijn attest terugvinden?
   Het attest wordt automatisch toegevoegd aan je Woningpas, ofwel het digitale paspoort van jouw huis. Hierin kan je o.a. ook je EPC attest, keuringsverslagen (gas, elektriciteit, ventilatie, …), de mobiscore, bodemattesten, … terugvinden die allemaal gecentraliseerd zijn in 1 databank.


  • Is een asbest attest hetzelfde als een attest asbestbestrijding?
   Neen. Een asbestattest is niet hetzelfde als een attest asbestbestrijding of -verwijdering! Een attest asbestverwijdering wordt door je vakman ingevuld als schriftelijk bewijs dat wel degelijk asbestwerken hebben plaatsgevonden. Dit heb je nodig wanneer je subsidies wil ontvangen voor de asbestverwijderingswerken.


  • Wie kan asbestdeskundige worden?
   In principe kan elke professional, vastgoedmakelaar, architect, EPB-verslaggever, … asbestdeskundige worden. Daarvoor moet hij of zij een professionele opleiding volgen bij een erkende instelling. Wie met de invoering van het verplichte asbest attest een officiële asbestinventarisatie wil kunnen opmaken, moet daarbovenop een aanvullende opleiding als erkend asbestdeskundige inventarisatie volgen. Enkel via deze personen kan je een officieel attest bekomen. 
   • chikken overeen basiskennis asbestinventarisatie. Om gecertificeerd te zijn, moet die de verplichte opleiding & het daaruitvolgende examen meevolgen. Om een asbest inventaris op te kunnen maken, moet een professional meer weten dan alleen de verschillende soorten asbest en in welke materialen deze voorkomt. Hij heeft o.a. ook kennis over de asbestwetgeving, kan een professionele risicobeoordeling geven, weet hoe deze veilig verwijderd moet worden,..

 

Offertes ontvangen: asbest dak verwijderen en vervangen

Kies voor een gespecialiseerde asbestverwijderaar en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Gespecialiseerde asbestverwijderaars